Krark-Clan Ogre
 • Nazwa: Krark-Clan Ogre
 • Edycja: Fifth Dawn
 • Typ: Creature - Ogre
 • Power/Toughness: 3/3
 • Koszt: [3][R][R]
 • Rzadkość: common
 • Tekst z Oracle:
  [R], Sacrifice an artifact: Target creature can't block this turn.
 • Grafik: Paolo Parente
 • Cena: 0.75zl
 • Stan: NM
 • Ile szt.
 • Na stanie: 8 szt.