Magma Giant
 • Nazwa: Magma Giant
 • Edycja: Fifth Dawn
 • Typ: Creature - Giant
 • Power/Toughness: 5/5
 • Koszt: [5][R][R]
 • Rzadkość: rare
 • Tekst z Oracle:
  When Magma Giant comes into play, it deals 2 damage to each creature and each player.
 • Grafik: Nottsuo
 • Cena: 3.00zl
 • Stan: NM
 • Ile szt.
 • Na stanie: 2 szt.