ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTRNETOWEGO WWW.FLAMBERG.COM.PL

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

…………………………………………….

(miejscowość, data)

 

Sprzedawca:

Total magic Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

ul. Korfantego 8, 40-004 Katowice

sklep@flamberg.com.pl

 

Kupujący:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

(imię i nazwisko oraz adres konsumenta)

 

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(w tym miejscu proszę wymienić zakupione rzeczy)

 

………………………………………………………………………………………………….

(w tym miejscu proszę wpisać datę zawarcia umowy / odbioru rzeczy)

 

 

 

…………………………................................

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):